#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Ba em nhân viên đi khảo sát ở một thôn trên núi và đã gặp phải trời mưa to cho nên đã xin trú tám trong ngôi nhà trên nứi. Ba em nhân viên xinh đẹp và ngây thơ đã vào phải ngôi nhà có những tên biên thái. Chúng thấy ba em nhân viên xinh đẹp đã nổi lên ham muốn. Nay lại nhờ cơn mưa to mà ba em nhân viên đã vào đúng căn nhà mà bọn chúng đang tụ tập. Chúng đã lên kế hoạch cưỡng hiếp ba em nhân viên đó. Chúng đã tìm cách tách ba em nhân viên ra và trong trời mưa to tiếng kêu cứu của ba em nhân viên đã không có ai nghe thấy. Bọn chúng đã thành công cưỡng hiếp ba em nhân viên ngây thơ trú mưa

Diễn viên tham gia phim

N/A
;