#Sever 1#Sever 2
Tới nhà thăm anh bị ốm em gái không tiếc dùng cơ thể làm anh dễ chịu

Tới nhà thăm anh bị ốm em gái không tiếc dùng cơ thể làm anh dễ chịu

7.4 64 votes

Nội dung phim

Vừa mới đến nhà thì mình đã gặp cảnh tượng này thật không thể ngầm được sao lại có chuyện này xảy ra được cơ chứ, bố thằng anh mình nó ốm liệt giường mấy hôm nay rồi và đứa em gái đã tình nguyện đến để chăm sóc nhưng sự chăm sóc đó của nó khiến cho mình không mấy vui vẻ mấy các thánh ạ, nó lại lấy thân mình để chăm sóc cho thằng anh mình thế mới nói chuyện mà điều này thì đương nhiên là không thể chấp nhận được rồi điều này đi trái với luân thường đạo lý đúng không nào các bạn mình thì mình cảm thấy không thích không yêu mến chuyện này lắm và đặc biệt là không mong muốn điều đó xảy ra một chút nào đấy a

Diễn viên tham gia phim

N/A
;