#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nhìn thấy cậu nhỏ của thằng bạn cùng lớp mà mình không thể kiềm chế được suy nghĩ là phải làm điều gì đó để có thể đạt được nó, chưa từng biết đến cái đó nó như nào nhưng khi mình nhìn thấy cái đấy mình cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên mặt mình cũng thế chắc là ngại hay là bất cứ điều gì đó nhưng thôi kệ mẹ nó đi quan tâm làm cái đéo gì chỉ cần mình thích là được đúng không nào và đương nhiên sau khi nhìn thấy thằng bé đó mình đã gạ gẫm và tán tỉnh nó để tìm hiểu xem nó có như mình không có muốn dâng cái đó cho mình thử một lần cho biết không

Diễn viên tham gia phim

N/A
Close Image